Διοίκηση-Διαχείριση

Μέλη Γενικής Συνέλευσης:

 1. Μαρία Αποστολάκη
 2. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος
 3. Χριστίνα Γιαννακίδου
 4. Μάριος Δομοξούδης
 5. Κωνσταντίνα Ζουμπουλάκη
 6. Αθανασία Κασσελά
 7. Κωνσταντίνος Καταβούτας
 8. Νικόλαος Μαμάσης
 9. Κωνσταντίνος Μέμος
 10. Αλεξάνδρα Παταργιά
 11. Ιωάννης Ψαράς

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μέμος
 2. Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνα Ζουμπουλάκη
 3. Οικονομικός Διαχειριστής: Ιωάννης Ψαράς
 4. Γενική Γραμματέας: Αθανασία Κασσελά
 5. Μέλος: Κωνσταντίνος Καταβούτας

Μέλη Εθελοντές: Τα 220 εγγεγραμμένα μέλη

Ισολογισμοί 2008-2009

Ισολογισμός 2010

Ισολογισμοί 2011-2012

 
 
 
Γίνε μέλος

  KASAPI